araç değer kaybı araç değer kaybı davası araç değer kaybı hesaplama
Araç Değer Kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBI

Trafik kazalarında zarar gören motorlu araçlar, onarılmasına karşın ikinci el piyasa değerinin azalması nedeniyle değer kaybına uğrar.Araç, onarılmakla istenilen şekilde eski hale getirilmiş olsa da; hasar nedeniyle ekonomik değerinde bir azalma olur.

Yani araç istenilen şekilde tamir edilmiş olsa da artık ne araç sahibi ne de piyasa o araca çarpılmadan önceki değerini veremez.

Onarım görmemiş, özenle iyi korunmuş bir araç ile kazaya karışıp onarılmış bir aracın piyasa değerinin aynı olacağı düşünülemez.

araç değer kaybı

Ne Yapıyoruz?

NE YAPIYORUZ?

Aracınızın değer kaybının tespiti için Kara araçları alanında faaliyet gösteren sigorta eksperleri ve trafik kazalarına bağlı tazminat talepleri konusunda uzman avukatlar ile çalışıyor ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Üstelik hiçbir ücret almadan!


araç değer kaybı
Kimler Sorumludur?

KİMLER SORUMLUDUR?

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesi ile sigortacı, kusurlu araç sahibinin sorumluluğuna müteselsilen ortak olmaktadır. Trafik sigortacısı, yalnızca mağdur araçta meydana gelen hasar bedelinden değil, "doğrudan zarar" kabul edilen değer kaybından da sorumludur.Yargıtay'ın da yerleşik içtihatları da bu yöndedir.

araç değer kaybı

Kazanç Kaybı / İkame Araç Bedeli

KAZANÇ KAYBI / İKAME ARAÇ BEDELİ

Trafik kazasında mağdur araç sahibinin değer kaybı tazmini istemi beraberinde kazanç kaybı/ikame araç bedeli konusunu da gündeme getirir.

İkame araç bedeli: Kaza nedeni ile aracın onarım gördüğü süreçte kullanılamaması nedeni ile uğranılan bir diğer maddi kayıptır.

araç değer kaybı

Forum Bölümü Açıldı

FORUM BÖLÜMÜ AÇILDI

Sizlere daha hızlı ve daha aydınlatıcı bilgi verebilmek için, araç değer kaybı konusunda bilgi paylaşımı yapabileceğiniz forumumuz artık yayında.Siz de üye olup soru sorabilir veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz:


Araç Değer Kaybı Forum >
Ölümlü Trafik Kazaları

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

araç değer kaybıTrafik kazalarından dolayı açılan davaların hukuki temeli genel olarak haksız fiil olduğundan, kusuru ile kazaya sebep olan kişilerden ve kusurlu araçların trafik sigorta şirketinden zararın tazmini mümkündür.

Maddi hasarlı trafik kazalarından kötüsü şüphesiz ki yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanan kazalardır.

Ölümlü / Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin kendisi yada hayatını kaybeden kişinin mirasçıları/destek olduğu şahıslar uğradıkları zararın telafisi amacıyla kusurlu taraftan kusur ile orantılı olmak kaydı ile tazminat isteme hakkına sahiptirler.

Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında, kusurlu taraftan talep edilebilecek maddi tazminat kapsamındaki kalemler;
• Ölenin desteğinden yoksun kalma tazminatı,
• Ölüm anına dek yapılan hastane ve tedavi masrafları
• Ölüm anına dek oluşan gelir kaybı
• Cenaze ve defin masrafları
• Bunların yanında aracın uğradığı zarardır.

Ölenin yakınları ayrıca ölüm nedeniyle duyulan acı elem ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Tazminat hukuku, ve özellikle ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri ayrıntılı bir hesaplama ve özel bir uzmanlık gerektiren bir alandır. Bazı sigorta şirketlerinin uygulamada mağdurlara ödeme yapmayı geciktirdiği , uzlaşma adı altında gerçekte hak edilen tazminat tutarın çok daha altında tutarlar ödedikleri, temini çok zor belgeler talep ederek mağdur yakınlarını bir kez daha mağdur ettiği bilinmektedir. Bu nedenle; Siz veya bir yakınınız ölümlü trafik kazası sonucu kayıp yaşadıysanız, mutlaka ücretsiz danışma hattımızı arayın, ya da sizi aramamız için iletişim formumuzu doldurun. Uzmanlarımız konu ile ilgilenecek, acı kaybınız sonucu uğradığınız maddi – manevi tazminat haklarınızın takibini sizin adınıza yapacaktır.

Yaralanmalı Trafik Kazaları

YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

araç değer kaybı

Maddi hasarlı trafik kazalarından kötüsü şüphesiz ki yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanan kazalardır. Trafik kazalarından dolayı açılan davaların hukuki temeli genel olarak haksız fiil olduğundan, kusuru ile kazaya sebep olan kişilerden ve kusurlu araçların trafik sigorta şirketinden zararın tazmini mümkündür.

Yaralanma, geçici/kalıcı sakatlık ile sonuçlanan trafik kazalarında mağdurun, kusurlu araç sahibinden, sürücüsünden ve sigorta şirketinden talep edebileceği maddi tazminat kalemleri;
• Hastane ve tedavi giderleri,
• Kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri
• Çalışmadığı süre boyunca mahrum kaldığı gelir,
• Çalışma gücünün sürekli olarak azalması ya da sürekli kaybından doğan zarar
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar
• Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat;
• İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri
• Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı

Bunun yanında kaza nedeni ile yaşadığı üzüntü ve acılar nedeni ile de kusurlu araç sahibinden / sürücüsünden manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.
Zamanaşımı :
Kaza sonucunda yalnızca yaralanma var fakat ölü yok ise zamanaşımı 8 YILdır. Beraberinde ölüm de getiren kazalarda ise zamanaşımı 15 YILdır.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

araç değer kaybı

Kaza geçiren kişinin kalıcı sakatlık değil, fakat bir süre tedavi görmesi nedeniyle çalışamaması durumunda geçici iş göremezlik tazminatı hakkı doğar. Bu hakka çalışan kişilerin yanında, ücretli çalışan olmasa da, evde işlerini yapamayan ev hanımı, okuldan geri kalıp sınıf tekrarı yapmak durumunda kalan öğrenciler de sahiptir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

araç değer kaybı

Destek terimi; bir başkasının/başkalarının geçiminin kısmen veya tamamen karşılanması ve ya ileride geçiminin sağlaması kuvvetle olası durumu ifade etmektedir. Yani desteklenen kişiye fiili bir yardımda bulunulması, bakılması veya ileride bakılma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması yeterlidir.

Destekten yoksun kalanlar kimdir?
• Çocuklarını kaybeden anne baba, çocuğun ileride iş sahibi olup kendilerine maddi destek sağlayacakları düşünülerek hak sahibidir.
• Nişanlısını kaybeden bir kadın, evlilikten sonra kendisine bakacağı düşünülerek hak sahibidir.
• Hayatını kaybeden hali hazırda evli ve iş sahibi bir erişkin ise, aynı sebeplerle fiilen destekte bulunduğu anne – baba, çalışmayan kardeş, eş ve çocuklar hak sahibi kimselerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatı hakkına sahip kişiler bu sayılanlarla sınırlı olmayıp örneklendirme yapılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

Zamanaşımı : Karayolları Trafik Kanunu 109/2 maddesi gereğince uzamış ceza zamanaşımı hükümleri uygulanır. Bu nedenle ölümlü kazalarda zamanaşımı süresi 15 YILdır.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken birçok farklı etken birlikte değerlendirilir. Bu nedenle detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişimize geçin ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanınız. Mağdur yakınlarınızı yasal hakları konusunda bilgilendiriniz.

Uzmanlarımız konu ile ilgilenecek, acı kaybınız sonucu uğradığınız maddi – manevi tazminat haklarınızın takibini sizin adınıza yapacaktır.

Güvence Hesabı
(Trafik Garanti Sigortası)

GÜVENCE HESABI (TRAFİK GARANTİ SİGORTASI)

araç değer kaybı

Yasak olmasına rağmen Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan ve kazalara sebep olan araçların verdiği zararlar nedeni ile 3.şahısların mağdur olmasını engellemek için güvence hesabı kurulmuştur. Böylece, ZMMS (Trafik Sigortası) olmayan araçların yol açtığı kazalar nedeniyle mağdur olan 3. Kişilerin zararları Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Güvence Hesabının Kapsamı ve Başvurulacak Haller:
• Kusurlu aracın tespit edilemediği hallerde kişilerin bedensel zararları için,
• Kaza tarihinde trafik sigortası olmayan kusurlu aracın neden olduğu bedensel zararlar için,
• Sigorta şirketinin ruhsatının iptali ya da iflası halinde ödenmeyen bedensel zararlar için,
• Çalınmış aracın sebep olduğu kazalarda, yani araç sahibinin sorumlu tutulmadığı hallerde oluşan bedensel zararlar için,
• Yeşil Kart Sigortası uygulamaları gereğince Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yapılacak ödemeler için başvuru yapılabilir.

Yeşil Kart Sigortası

YEŞİL KART SİGORTASI

araç değer kaybı

Yeşil Kart Sigortası ile; ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarının, seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların nedeni ile zarar görenler korunmaktadır.
Örneğin ülkemizde yabancı plakalı bir aracın sebep olduğu kaza nedeni ile başvuru Yeşil Kart Sigortası gereğince Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yapılmaktadır.
Ülkemize giriş yapan araçların Yeşil Kart Sigortası yoksa, Trafik sigortası yapılması zorunludur.

Şirketimiz tarafından yabancı plakalı araçların sebep olduğu kazalarda mağdur olan kişilerin tazminat taleplerine ilişkin işlemler takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Siz de 2 yıl içerisinde yabancı plakalı araç mağduru olduysanız hemen iletişime geçip ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Yabancı Plakalı Araç Sigortası

YABANCI PLAKALI ARAÇ KAZALARI

araç değer kaybı

Ülkemize giriş yapan yabancı plakalı araçlar için 2 çeşit sigorta türü vardır : Ülkeye giriş yaptığında, ülkemizde sigorta şirketlerinden birinde ZMMS (Trafik Sigortası) yaptırmak, ya da yeşil kart sigortasına sahip olmak. Yabancı plakalı aracın sahip olduğu sigorta türüne göre zararın talep edileceği kurum değişmektedir. Yeşil kart sigortası gereğince yapılacak ödemeler Motorlu Taşıtlar Bürosu tarafından yapılmaktadır.
Şirketimiz tarafından yabancı plakalı araçların sebep olduğu kazalarda mağdur olan kişilerin tazminat taleplerine ilişkin işlemler takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Geç Ödenen Pert Araç Bedeli

GEÇ ÖDENEN PERT ARAÇ BEDELİ

araç değer kaybı

Kaza sonrası pert olan aracınızın bedelinin poliçe ile belirlenen süre çerisinde ödemenin yapılamamsı halinde, sigorta şirketi faizi ile birlikte ödeme yapacaktır. Ancak geç ödeme nedeni ile uğranılan zararın faiz miktarını aşması halinde, uğranılan zararın somut veriler ile ispat edilmesi halinde sigorta şirketinden tazmini mümkündür. Bu konuda emsal Yargıtay kararları mevcuttur. Burada önemli husus zararın somut olarak ispatının mümkün olmasıdır.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/2009
K. 1995/4475
T. 1.6.1995
• MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Uğranılan ve Faizle Karşılanmayan Zarar İçin )
• TAZMİNAT TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Uğranılan Munzam Zarar İçin )
• SİGORTA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faizle Karşılanmayan Munzam Zararın Ödetilmesi Talebi )
• FAİZLE KARŞILANMAYAN MUNZAM ZARARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi )
818/m.105
ÖZET : Her ne kadar davalı sigorta şirketi, sigorta poliçesinde yazılı sigorta bedeli limiti ile sorumlu ise de, bu bedelin geç ödenmesi nedeniyle davacı sigorta ettiren, bk.nun 105. Maddesi uyarınca, munzam zarar adı altında tazminat da isteyebilir.